กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มติคณะรัฐมนตรี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขเรียก658.72
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. การจัดจ้าง2. การจัดซื้อ,3. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมติคณะรัฐมนตรี : แผนปฎิบัติการสร้างราชการใสสะอาด...
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ2. มติคณะรัฐมนตรี
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม