กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มะเร็ง - - การรักษา. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องขอบคุณที่ผมยังไม่ตาย
เลขเรียก616.991
ผู้แต่งสี่ว์ต๋าฟู
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อินสปายร์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็งพ่ายเรื่องราวการรักษาโรคมะเร็งด้วยตนเอง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอรชุน เลียววัฒนะผล
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีววิถีแนวใหม่พิชิตมะเร็งพ่ายใน 2 เดือน
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งประสาร เปรมะสกุล
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ้มสู้มะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอารีย์ วชิรมโน
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง - - การป้องกันและควบคุม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงจากผู้ป่วยมะเร็ง
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งสุรัสวดี สุขสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - การรักษา2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง -- ผู้ป่วย
สำนักพิมพ์ฮั่งยี
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมะเร็ง-รักษาด้วยตนเอง ตามแนวธรรมชาติบำบัด
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งลลิตา ธีระสิริ
หัวเรื่อง1. มะเร็ง - - แง่โภชนาการ2. มะเร็ง - - โภชนาบำบัด,3. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์รวมทรรศน์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ทันมะเร็ง 2
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งอัศวิน ทองประเสริฐ
หัวเรื่อง1. มะเร็ง -- การป้องกันและควบคุม2. มะเร็ง,3. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมื่อฉันรู้ว่าพ่อฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งว่าจันทร์.pantip.com
หัวเรื่อง1. มะเร็ง -- ผู้ป่วย2. มะเร็ง - - การรักษา,3. มะเร็งกระเพาะอาหาร
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องดูแลเต้านมอย่างใส่ใจ สู้ภัยมะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งจุฑามาศ แอนเนียน
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์หจก. ส. เจริญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้ก่อน เข้าใจกว่า การตรวจรักษามะเร็ง
เลขเรียก616.994
ผู้แต่งพวงทอง ไกรพิบูลย์
หัวเรื่อง1. มะเร็ง2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณหมอช่วยด้วย ฉันเป็นมะเร็ง
เลขเรียก902.71
ผู้แต่งอัง, เป็ง เทียม
หัวเรื่อง1. อัง, เป็ง เทียม2. มะเร็ง - - การรักษา
สำนักพิมพ์อมรินทร์สุขภาพ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม