กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มาตรฐานการทำงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารผลงาน : How to manage performance
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งบาคอล, โรเบิร์ต
อัจฉรา จันทร์ฉาย, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. การทำงาน - - การประเมิน2. มาตรฐานการทำงาน
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน
เลขเรียก658.306
ผู้แต่งโกรเต้, ดิ๊ก
วุฒินันท์ ชุมภู, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. มาตรฐานการทำงาน2. การประเมินผลงาน
สำนักพิมพ์เอ็กซเปอร์เน็ท
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม