กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยาเสพติด - การควบคุม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้อย่างไร
เลขเรียก362.29
ผู้แต่งกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
หัวเรื่อง1. ยาเสพติด - การควบคุม2. ยาเสพติด,3. ข้าราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม