กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยาเสพติด - - เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างไร ?
เลขเรียก344.04
ผู้แต่งกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
หัวเรื่อง1. ยาเสพติด - - เจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ
สำนักพิมพ์เดอะสยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 4 เล่ม