กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยาเสพติด. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนางฟ้าสาละวิน
เลขเรียก808.8383
ผู้แต่งสุทิน วรรณบวร
หัวเรื่อง1. นิยายสะท้อนสังคม2. การเล่าข่าว,3. ยาเสพติด
สำนักพิมพ์ขอคิดด้วยคน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดได้อย่างไร
เลขเรียก362.29
ผู้แต่งกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
หัวเรื่อง1. ยาเสพติด - การควบคุม2. ยาเสพติด,3. ข้าราชการ
สำนักพิมพ์สำนักงานกองอำนวยการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม