กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ยูเอ็มแอล (วิทยการคอมพิวเตอร์) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องUML วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
เลขเรียก004.21
ผู้แต่งกิตติ ภักดีวัฒนะกุล, กิตติพงษ์ กลมกล่อม
หัวเรื่อง1. ยูเอ็มแอล (วิทยการคอมพิวเตอร์2. วิธีเชิงวัตถุ (วิทยาการคอมพิวเตอร์,3. การวิเคราะห์ระบ,4. การออกแบบระบ
สำนักพิมพ์เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม