กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รถยนต์ - - การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องครบเครื่องเรื่องก๊าซในรถยนต์ใหม่ล่าสุด NGV/LPG
เลขเรียก388.34
ผู้แต่งสมคิด ธาดาชนะสุนทร
หัวเรื่อง1. ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์2. ก๊าซเชื้อเพลิง,3. รถยนต์ - - การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
สำนักพิมพ์เอส.เค.บี.เอ็นจิเนียริ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม