กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รวมเรื่อง พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้พิพากษากับผู้ต้องขัง
เลขเรียก365.43
ผู้แต่งอรสม สุทธิสาคร
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - การตีควา2. กระบวนการทางศาล - - ไท,3. กระบวนการยุติธรรม - - ไท,4. นักโทษ - - รวมเรื่อ,5. นักโทษหญิง - - ภาวะสังค,6. นักโทษหญิง - - ไทย - - รวมเรื่อ,7. ผู้ต้องขั
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือจดทะเบียนนิติกรรมที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ
หัวเรื่อง1. กฎหมายที่ดิ2. สิทธิและนิติกรรมที่ดิ,3. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - นิติกรร,4. กรรมสิทธิ์ที่ดิ,5. นิติกรรม - - รวมเรื่อ,6. นิติกรร,7. อสังหาริมทรัพย์ - - การจดทะเบียนและการโอ,8. อสังหาริมทรัพย
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎข้อนึงของความสัมพันธ์
เลขเรียก089.95911
ผู้แต่งคิดมาก
หัวเรื่อง1. การดำเนินชีวิ2. ความรั,3. ความสุ,4. จิตวิทยาประยุกต,5. คำค,6. กำลังใ,7. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์springbooks
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหิมาลัยไม่มีจริง (ฉบับขาว-ดำ)
เลขเรียก895.914
ผู้แต่งนิ้วกลม
หัวเรื่อง1. การเดินทา2. ความเรีย,3. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์KOOB
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรู้งี้ฉลาดไปตั้งนานแล้ว
เลขเรียก030
ผู้แต่งนางสาวกุนเชียง
หัวเรื่อง1. ความรู้ทั่วไ2. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทวะวงศ์ฯ สาร = หนังสือรวมคำบรรยายคัดสรรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 2017
เลขเรียก327.2
ผู้แต่งเทวะวงศ์วโรปการ, สถาบันการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
หัวเรื่อง1. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - ไท2. Diplomac,3. International relation,4. ความร่วมมือระหว่างประเท,5. ความสัมพันธ์กับต่างประเท,6. รวมเรื่อ,7. การฑู,8. การทู,9. ความสัมพันธ์ระหว่างประเท
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงโลกนิติจำแลงและโคลงโลกนิติ
เลขเรียก398.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. โคล2. กวีนิพนธ์ไท,3. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อ,4. โคลงโลกนิต
สำนักพิมพ์สามัญณัฐภรเพลท
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไปรษณียนิเทศ พ.ศ. 2553
เลขเรียก383.4
ผู้แต่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวเรื่อง1. โทรเลข - - ไท2. ไปรษณีย์ - - รวมเรื่อ,3. ไปรษณีย์ - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคั,4. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 254,5. ไปรษณีย์ - - ไท,6. พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 247
สำนักพิมพ์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ คุณแม่เยือน โปษยานนท์: แม่ของเรา
เลขเรียกอส
ผู้แต่งชนาทิพย์ โปษยานนท์
หัวเรื่อง1. เยือน โปษยานนท์, - - 2450-2542. ชีวประวัต,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี - - รวมเรื่อ,4. วัฒนธรรมไทย - - รวมเรื่อ,5. หนังสืออนุสรณ์งานศ
สำนักพิมพ์เอส.ซี.พริ้นท์แอนด์แพค
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกาแฟและชา หมาและแมว
เลขเรียก895.918
ผู้แต่งโตมร ศุขปรีชา
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์ก ข
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชนชั้นกลางในนิยามสายใหม่
เลขเรียก089.9591
ผู้แต่งLittle Thoughts
หัวเรื่อง1. รวมเรื่อ2. บทสัมภาษณ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเดินทางแสวงหา{34}บ้านหลังใหม่{34}ของมนุษยชาติ SCI-TREK : A JOURNEY OF DISCOVERY
เลขเรียกรส
ผู้แต่งเป็นไทย พิทักษ์โยธิน, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไท2. รางวัลวรรณกรร,3. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อ,4. รางวัลเนชั่นบุ๊คส์อะวอร์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องขุนช้าง ขุนแผน : หนังสือชุดวรรณคดีอมตะของไทย สำนวนร้อยแก้ว
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งเปรมเสรี
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์รวมสาสน์ (1977)
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังข์ทอง : หนังสือชุดวรรณคดีอมตะของไทย สำนวนร้อยแก้ว
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งเปรมเสรี
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์รวมสาสน์ (1977)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มืออยู่อย่างวิทย์ ฉบับติดบ้าน SCIENCE FOR LIFE
เลขเรียก502
ผู้แต่งเคล็กก์, ไบรอัน
พินดา พิสิฐบุตร, แปล
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - รวมเรื่อ
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม