กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเพิ่มศักยภาพ Windows 95
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งศาสตร์ศิลป์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้ Visual FOXPRO 3.0 for windows
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งอินเด็กซ์ เซ็นเตอร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. วิชวลฟอกซ์โปรสำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฎิบัติการเอ็มเอสดอส
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งม.ป.ต.
หัวเรื่อง1. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)2. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม