กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น
เลขเรียก004
ผู้แต่งฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคอมพิวเตอร์ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004
ผู้แต่งไพบูลย์ เปียศิริ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ
เลขเรียก004
ผู้แต่งทีมงานวิชาการ
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. อินเตอร์เน็ต,3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ลักกี้ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ + DVD Windows Vista
เลขเรียก005.446
ผู้แต่งกิรสนา หัวนะราษฎร์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วินโดวส์วิสต้า2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือผู้ควบคุมระบบ Microsoft Windows XP professional
เลขเรียก005.446
ผู้แต่ง สเตนีค, วิลเลียม อาร์.
เอกปิยะ อดุลวุฒิกรชัย,แปล
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วินโดวส์เอ็กซ์พี2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์สามย่าน.com
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMicrosoft Windows XP plain & simple :เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว
เลขเรียก005.446
ผู้แต่งภานุฤทธิ์ ยุกตะทัต
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟวินโดว์สเอ็กพี2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์พบตะวัน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWiki คลังความรู้ คู่องค์กร
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งจิระเดช เกิดศรี
หัวเรื่อง1. ยูทิลิตี้ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์จูปิตัส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้ DOS ขั้นสูง
เลขเรียก005.446
ผู้แต่งอภิรักษ์ จิรโสภณ
หัวเรื่อง1. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Windown 7 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.3684
ผู้แต่งกองบรรณาธิการ อินโฟเพรส
หัวเรื่อง1. วินโดว์ส เซเว่น(โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS - DOS PC - DOS : พร้อมวิธีใช้งาน
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. พีซีดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์),3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์VS Enterprise
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม