กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาในระบบ NetWare
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งชูเกียรติ ศักดิ์จิรพาพงษ์
หัวเรื่อง1. เน็ตแวร์2. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft WORKGROUP ADD-ON FOR WINDOWS
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วินโดว์ส2. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียน Advanced Excel 5.0 ด้วย ภ.ง.ด. 91
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งออร์เท็ม
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียน OS/2 Warp
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งออร์เท็ม
หัวเรื่อง1. โอเอ2. ว วอร์ป (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์),3. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม