กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบมัลติมีเดีย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องตัดเพลง ต่อหนัง ไรท์แผ่น
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ
หัวเรื่อง1. ดิจิตอลวิดีโอ2. เทคโนโลยีดีวีดี,3. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งชาลี กาญจนรัตน์
หัวเรื่อง1. มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Authorware 7 ฉบับใช้งานจริง
เลขเรียก006.696
ผู้แต่งธีรพงษ์ มงคลวุฒิกุล
หัวเรื่อง1. ระบบมัลติมีเดีย2. ออเธอร์แวร์ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน Macromedia Authorware 7
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งธนพร จินโต
หัวเรื่อง1. ออเธอร์แวร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. ระบบมัลติมีเดีย
สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม