กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
หัวเรื่อง1. ข้าราชการพลเรือน - - วิจัย2. ระบบราชกา,3. ข้าราชกา
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
เลขเรียกสร 920
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่อง1. วันข้าราชการพลเรือ2. ข้าราชการพลเรือ,3. ระบบราชกา,4. ข้าราชการพลเรือน - - ชีวประวัต
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม