กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ - การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอาหารเสริมสมองนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งทิพาวดี เมฆสวรรค์
หัวเรื่อง1. การปฎิรูปราชการพลเรือน2. ระบบราชการ - การบริหาร,3. การบริหารข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม