กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ระบบราชการ -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ข้าราชการ -- ไทย2. ระบบราชการ -- ไทย,3. การบริหารบุคคล - - ไทย,4. การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ -- ไทย
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่อง1. ระบบราชการ -- ไทย2. ข้าราชการ -- ไทย,3. การพัฒนาบุคลากร,4. การบริหารงานบุคคล
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม