กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐบาล - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานของรัฐบาล
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ - ไทย2. รัฐบาล - ไทย,3. คณะรัฐมนตรี - ไทย,4. บรรหาร ศิลปอาชา , 24,5.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน (เล่มที่ 1)
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ยานันท์ ปันยารชุน, 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานของรัฐบาล อานันท์ ปันยารชุน
เลขเรียก351.5
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. อานันท์ ปันยารชุน , 242. ,3. การบริหารรัฐกิจ - ไทย,4. รัฐบาล - ไทย,5. นายกรัฐมนตรี - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 2 เล่ม