กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รัฐประศาสตร์ - - วิจัย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมบทความวิชาการ การบริหาร
เลขเรียก351
ผู้แต่งทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
หัวเรื่อง1. การบริหาร2. การบริหารการพัฒนา,3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,4. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์TPN Press
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หัวเรื่อง1. สังคมศาสตร์ - - วิจัย2. รัฐประศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม