กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รางวัลวรรณกรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเดินทางแสวงหา{34}บ้านหลังใหม่{34}ของมนุษยชาติ SCI-TREK : A JOURNEY OF DISCOVERY
เลขเรียกรส
ผู้แต่งเป็นไทย พิทักษ์โยธิน, บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไท2. รางวัลวรรณกรร,3. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อ,4. รางวัลเนชั่นบุ๊คส์อะวอร์
สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม