กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ราชวงศ์จักรี. พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชจักรีวงศ์กับนครเชียงใหม่
เลขเรียก959.362
ผู้แต่งคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. กษัตริย์ และผู้ครองนคร2. ไทย - ประวัติศาสตร์ - กรุงรัตนโกสินทร์,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 9
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งจรูญพันธุ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หัวเรื่อง1. กษัตริย์และผู้ครองนคร -- ไทย2. ราชวงศ์จักรี,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 4
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-242. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยามและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม
เลขเรียก390.953
ผู้แต่งเอ.บี. กริสโวลด์
หัวเรื่อง1. จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์, ม.จ2. ราชวงศ์จักรี,3. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้ากรุงสยาม
สำนักพิมพ์ม.ป.ท
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทศนาพระราชประวัติและพงษาวดาร กรุงเทพฯ
เลขเรียก959.303
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
หัวเรื่อง1. ไทย - -ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์2. Thailand - - kings and rulers,3. Chakri dynasty,4. ราชวงศ์จักรี
สำนักพิมพ์อิงค์ อาร์ต
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 3
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2330-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 1
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 2
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ, 2310-232. ,3. ราชวงศ์จักรี,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับ ลัดดา ซุบซิบ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. ราชวงศ์จักรี,3. ราชสกุล
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งพินิจ จันทร
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ราชวงศ์จักรี. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับงานพระพุทธศาสนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 5
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 7
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวัชรี รมยะนันท์
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 6
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งปิ่น มาลากุล
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รัชกาลที่ 8
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสมโรจน์ สวัสดกุล ณ อยุธยา, ท่านผู้หญิง
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-24,4.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์
เลขเรียก920
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งกองทัพเรือ
หัวเรื่อง1. ราชวงศ์จักรี2. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม