กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ราชสำนักและข้าราชการ สำนัก - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาทกับ 'ลัดดาซุบซิบ'
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งแถมสิน รัตนพันธุ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ2. ราชสกุล - - ไทย,3. ราชสำนักและข้าราชการ สำนัก - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม