กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรามายณะ
เลขเรียก891.21
ผู้แต่งเมนอน ราเมศ
วรวดี วงศ์สง่า,แปล
หัวเรื่อง1. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 1 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 2 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 3 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม