กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ลิลิตตะเลงพ่าย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. ลิลิตตะเลงพ่าย,3. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม