กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ลิลิต. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนิทราชาคริช
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งอาหรับราตรี อาบูหะชัน
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. กวีนิพนธ์ไทย,3. จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ - - พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. ลิลิตตะเลงพ่าย,3. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม