กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรรณกรรมการเมือง - - รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวรรณกรรมการเมือง รางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 3
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งสำนักพิมพ์สุขภาพใจ
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไทย2. กวีนิพนธ์ไทย,3. วรรณกรรมการเมือง - - รวมเรื่อง,4. เรื่องสั้น - - รวมเรื่อง,5. กวีนิพนธ์ไทย - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ตถาตา พับลิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม