กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรรณคดีไทย -- สำนวนโวหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกวีโวหารและโบราณคดี
เลขเรียก398.99591
ผู้แต่งฉันทิชย์ กระแสสินธุ์
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย -- สำนวนโวหาร2. สุภาษิตและคำพังเพยไทย
สำนักพิมพ์ก้าวหน้าการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2503
จำนวน 1 เล่ม