กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรรณคดีไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยาขอบ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 2
เลขเรียก895.913
ผู้แต่งยาขอบ
หัวเรื่อง1. นวนิยายไทย2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลิลิตตะเลงพ่าย
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ ; ปรมานุชิตชิโนรส , สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระ
หัวเรื่อง1. ลิลิต2. ลิลิตตะเลงพ่าย,3. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องศกุนตลา ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.91
ผู้แต่งชลลดา ชะบางบอน
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักพิมพ์แพร่วิทยา
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เจริญธรรม
ปีที่พิมพ์2513
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชาธิราช
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งพระคลัง (หน), เจ้าพระยา
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงเรื่อง รามเกียรติ์
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. กวีนิพนธ์ไทย
สำนักพิมพ์สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์)
ปีที่พิมพ์2508
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 3
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 1
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 4
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอภัยมณี เล่ม 2
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งอาวุธ เงินชูกลิ่น
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. พระอภัยมณี
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 2 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 3 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมกกรรณ 1 ฉบับการ์ตูน
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งณ ภพ เสาใบ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. รามเกียรติ์ - - วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
สำนักพิมพ์อมรินทร์คอมมิกส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอิเหนา : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
หัวเรื่อง1. วรรณคดีไทย2. อิเหนา
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุนทรภู่ เกิดวังหลัง ผู้ดี{34}บางกอก{34} มหากวีกระฎุมพี มีวิชารู้เท่าทันโลก
เลขเรียก928.95
ผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
หัวเรื่อง1. สุนทรภู่2. วรรณคดีไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม