กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วัด. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. ภาษาไทย2. วรรณคดีไทย,3. วัด
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดประจำรัชกาล
เลขเรียก294.313
ผู้แต่งอรณี แน่นหนา
หัวเรื่อง1. วัด
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม