กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิญญาณ. พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเวลาเหลือน้อย 2 ตอน อารมณ์จิตสุดท้ายก่อนตาย
เลขเรียก294.356
ผู้แต่งบรูพา ผดุงไทย
หัวเรื่อง1. ความตาย2. วิญญาณ
สำนักพิมพ์ภูมิบูรพา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชาววังช่างเล่าเรื่อง(ผีนอกวัง)
เลขเรียก895.911
ผู้แต่งจินต์ชญา
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผีอำ ตอน ศาสนาพุทธที่เชื่อในเรื่องพระเจ้า (ที่แท้จริง)
เลขเรียก218
ผู้แต่งพลศักดิ์ วังวิรัฒน์
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแท็กซี่วิญญาณหลอน
เลขเรียก
ผู้แต่งโซเฟอร์ กะดึก
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์กิเลนการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Reality Shock 2 สยองต่างแดน
เลขเรียก
ผู้แต่งไพฑูรย์ ยอดรัก
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศพข้างบ้าน
เลขเรียก
ผู้แต่งสรจักร
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผี สึนามิ
เลขเรียก
ผู้แต่งไพฑูรย์ ยอดรัก
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิญญาณที่วนเวียน
เลขเรียก133
ผู้แต่งสมัย สุทธิธรรม
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์ไพลิน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Game เกมร้อยวิญญาณ
เลขเรียก
ผู้แต่งข้าเจ้า
หัวเรื่อง1. วิญญาณ
สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น (เล่ม 10) : ปาฎิหาริย์วัดอัมพวัน
เลขเรียก133
ผู้แต่ง สุพรรณ ก้อนคำ
หัวเรื่อง1. วิญญาณ2. ปาฏิหารย์,3. ความเชื่อ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ชาตินี้เท่านั้น (เล่ม 11) : ลัดดาแลนด์
เลขเรียก133
ผู้แต่งกฤษฎา กฤษณะเศรณี
หัวเรื่อง1. สิ่งเหนือธรรมชาติ2. วิญญาณ,3. ความเชื่อ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม