กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทยาการคอมพิวเตอร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขเรียก004
ผู้แต่งโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์
หัวเรื่อง1. วิทยาการคอมพิวเตอร์2. เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม