กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม 42 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย ( Thai Law) เล่ม43 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และธุรการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย - - ไทย2. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551
เลขเรียก344.095
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. วิทยาศาสตร์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. เทคโนโลยี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์กิตติชัย พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม