กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม