กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิธีพิจารณาความอาญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมกฎหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา กฎหมายลักษณะพยาน
เลขเรียก345.06
ผู้แต่งจิตติ ติงศภัทิย์
หัวเรื่อง1. กฏหมายลักษณะพยาน2. วิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์เนติบัณฑิต
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิงตัวบท คำอธิบายย่อและเอกสารอ้างอิงเรียงมาตรา
เลขเรียก345.05
ผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับอ้างอิง)
เลขเรียกอ 349.05
ผู้แต่งสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
หัวเรื่อง1. วิธีพิจารณาความอาญา
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม