กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วินัย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎระเบียบลูกจ้างราชการและพนักงานราชการ ปี 2549
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งวิสูตร ธนชัยวิวัฒน์
หัวเรื่อง1. พนักงานราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ2. วินัย
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่อง1. วินัย2. ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม