กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วิปัสสนากรรมฐาน พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งมหาสติ มหาปัญญา)
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งจิรวํโสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - คำสอ2. สติปัฏฐา,3. สมาธ,4. มหาสติปัฏฐานสูต,5. วิปัสสนากรรมฐา
สำนักพิมพ์ชินอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม