กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศรีนคริทราบรมราชชนี, สมเด็จพระ, 2443-253 พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมหาอุทรโอบอุ้มมหาราช
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
หัวเรื่อง1. ศรีนคริทราบรมราชชนี, สมเด็จพระ, 2443-252. ,3. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม