กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาลทรัพย์สินทางปัญญา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหลักวิธีปฏิบัติปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคดีลิขสิทธิ์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
เลขเรียก346.048
ผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
หัวเรื่อง1. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา2. ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักพิมพ์ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม