กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาลปกครอง- -การบริหาร. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2551
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง- -การบริหาร
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครอง และ สำนักงานศาลปกครองประจำปี 2554
เลขเรียก342.0664
ผู้แต่งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่อง1. ศาลปกครอง- -การบริหาร2. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง,3. ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลปกครอง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม