กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. การเมืองการปกครอง2. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ : ปิดฉาก พรรคไทยรักไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสนธิ ลิ้มทองกุล
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัดในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง1. ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย2. สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม