กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาล. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือขึ้นศาล
เลขเรียก347
ผู้แต่งอนิรุทธ์ พิริยศักดิ์มนตรี
หัวเรื่อง1. ศาล2. กระบวนการทางศาล
สำนักพิมพ์เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
เลขเรียก347.012
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่อง1. ศาล2. เขตอำนาจศาล,3. สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม