กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาสนสถาน - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศาลเจ้าศรัทธาสถานแห่งบางกอก
เลขเรียก203.555
ผู้แต่งสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
หัวเรื่อง1. ศาสนสถาน - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัดพระพุทธบาท สระบุรี
เลขเรียก726.9
ผู้แต่งบุญเลิศ เสนานนท์
หัวเรื่อง1. สงฆ์ - ไทย2. ศาสนสถาน - ไทย,3. สงฆ์ - ไทย - กฎและการปฏิบัติ,4. วัดพระพุทธบาท - - ประวัติ
สำนักพิมพ์ศรีอนันต์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม