กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศาสนาพราหมณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ2. พุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์,3. ศาสนาอิสลาม,4. คริสต์ศาสนา,5. ศาสนาพราหมณ์,6. ศาสนาซิกต์
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม