กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศิลปกรรมไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ : {34}สมเด็จครู{34} นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสุรศักดิ์ เจริญวงศ์
หัวเรื่อง1. นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระยา,2406-24902. ศิลปกรรมไทย
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Treasure of Siam From a Single Private Collection
เลขเรียก745.5
ผู้แต่งDavidge , Christopher M.
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรมไทย2. โบราณวัตถุ,3. Treasure Of Thailand
สำนักพิมพ์CHRISTIE{39}S Auction
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่างศิลป์ไทย
เลขเรียก745.5
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า2. ศิลปหัตถกรรม ไทย,3. ศิลปกรรมไทย,4. หัตถกรรม
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม