กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศิลปหัตถกรรม ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่ององค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่างศิลป์ไทย
เลขเรียก745.5
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า2. ศิลปหัตถกรรม ไทย,3. ศิลปกรรมไทย,4. หัตถกรรม
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม