กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สงฆ์ -- ชีวประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน วัดถ้ำขาม
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-252. ,3. สงฆ์ -- ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม