กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาปนิก. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการออกแบบที่พักอาศัยรวมสำหรับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี(ศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์) / การประยุกต์ใช้โปรแกรมสร้างหุ่นจำลองสามมิติในการวางผังออกแบบ
เลขเรียก
ผู้แต่งจักรพันธ์ ไทยเจริญ
หัวเรื่อง1. การประเมินบุคคล2. การประเมินบุคคล - - สถาปนิก,3. สถาปนิก
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัวดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม