กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิบัติงานในหน้าที่งานประสานราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. การปฏิบัติงาน2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน,3. การประเมินบุคคล,4. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบประเมินบุคคล : เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 6 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. แบบประเมินบุคคล2. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่งานช่วยอำนวยการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสถาพร ศิวะบวร
หัวเรื่อง1. สถาพร ศิวะบวร - - ผลงาน2. การประเมินบุคคล,3. การประเมินบุคคล - - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว,4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม