กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมาธิ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมหาสติปัฏฐานสูตร (พระสูตรที่ว่าด้วยธรรมอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งมหาสติ มหาปัญญา)
เลขเรียก294.304
ผู้แต่งจิรวํโสภิกขุ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - คำสอ2. สติปัฏฐา,3. สมาธ,4. มหาสติปัฏฐานสูต,5. วิปัสสนากรรมฐา
สำนักพิมพ์ชินอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำวัตร - สวดมนต์แปล สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระราชปฏิภาณโสภณ
หัวเรื่อง1. พุทธศาสนา - - บทสวดมนต์2. สมาธ
สำนักพิมพ์ม. ป. ท.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม