กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสูจิบัตรในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสิริกิติ์ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งสุจินดา คราประยูร
หัวเรื่อง1. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สำนักพิมพ์เหรียญบุญการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม