กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวน -- การจัดและตกแต่ง. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสวนในบ้าน เล่ม 26 : สวนจัดเอง 3
เลขเรียก712.6
ผู้แต่งบ้านและสวน
หัวเรื่อง1. การจัดสวน2. สวน -- การจัดและตกแต่ง,3. ไม้ประดับ,4. ไม้ดอก,5. สนามหญ้า
สำนักพิมพ์บ้านและสวน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง10,001 ไอเดียดูแลบ้านและสวน
เลขเรียก645
ผู้แต่งสุณี ธนาเลิศกุล
หัวเรื่อง1. การตกแต่งบ้าน2. สวน -- การจัดและตกแต่ง,3. บ้าน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
สำนักพิมพ์รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม